!תשומת הלב

.אנו ממליצים לאחסן בירה במקרר לא יותר מארבעה ימים